Câu 54: Người lái xe phải làm gì khi điều khiển xe vào đường cao tốc?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 54: Người lái xe phải làm gì khi điều khiển xe vào đường cao tốc?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 54: Người lái xe phải làm gì khi điều khiển xe vào đường cao tốc?

1. Phải có tín hiệu xin vào và phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường, khi thấy an toàn mới cho xe nhập vào dòng xe ở làn đường sát mép ngoài.
2. Phải có tín hiệu và tăng tốc độ vào đường cao tốc.
3. Nếu có làn đường tăng tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi vào làn đường của đường cao tốc.

Đáp án: 1,3

CHIA SẺ