Câu 55: Người lái xe phải làm gì khi điều khiển x era khỏi làn đường cao tốc?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 55: Người lái xe phải làm gì khi điều khiển x era khỏi làn đường cao tốc?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 55: Người lái xe phải làm gì khi điều khiển x era khỏi làn đường cao tốc?

1. Phải thực hiện chuyển dần sang làn đường phía bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc.
2. Phải thực hiện chuyển ngay sang các làn đường phía bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc.

Đáp án: 1

CHIA SẺ