Câu 27: Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào ghi ở dưới đây?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 27: Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào ghi ở dưới đây?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 27: Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào ghi ở dưới đây?

1. Trên cầu hẹp có một làn xe, nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt.
2. Điều kiện thời tiết hoặc đường không đảm bảo an toàn cho việc vượt, xe ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên làm nhiệm vụ.

 

Đáp án: 1,2

CHIA SẺ