Câu 18: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 18: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 18: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?
1. Nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililit máu.
2. Nồng độ cồn vượt quá 40 miligam/100 mililit máu.
3. Nồng độ cồn vượt quá 30 miligam/100 mililit máu.

Đáp án: 1

CHIA SẺ