Câu 61: Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quay đúng quy cách khi nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 61: Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quay đúng quy cách khi nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 61:Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quay đúng quy cách khi nào?

1. Khi tham gia giao thông đường bộ.
2. Chỉ khi tham gia giao thông trên đường quốc lộ, khu vực đô thị.

Đáp án: 1

CHIA SẺ