Ngày thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Asian)?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬNgày thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Asian)?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Ngày thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Asian)?

Trả lời: 8-8-1967

CHIA SẺ