Ngày 8-2-1941 là ngày diễn ra sự kiện gì đáng ghi nhớ?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬNgày 8-2-1941 là ngày diễn ra sự kiện gì đáng ghi nhớ?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Ngày 8-2-1941 là ngày diễn ra sự kiện gì đáng ghi nhớ?

Trả lời: Là ngày Bác Hồ trở về Việt Nam, Người ở tại hang Pắc Bó (Hà Quảng – Cao Bằng).

CHIA SẺ