Ngày 29-8-1945 tại số nhà 48 phố Hàng Ngang – Hà Nội, Bác Hồ đã soạn thảo văn kiện lịch sử gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬNgày 29-8-1945 tại số nhà 48 phố Hàng Ngang – Hà Nội, Bác Hồ đã soạn thảo văn kiện lịch sử gì?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Ngày 29-8-1945 tại số nhà 48 phố Hàng Ngang – Hà Nội, Bác Hồ đã soạn thảo văn kiện lịch sử gì?

Trả lời: Bản Tuyên ngôn độc lập

CHIA SẺ