Năm 1980 ai là người Châu Á đầu tiên đạt giải cao nhất? Cuộc thi mang tên Chopin

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎINăm 1980 ai là người Châu Á đầu tiên đạt giải cao nhất? Cuộc thi mang tên Chopin
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Năm 1980 ai là người Châu Á đầu tiên đạt giải cao nhất? Cuộc thi mang tên Chopin

Trả lời: Đặng Thái Sơn

CHIA SẺ