Năm 1928, nhân vật hoạt hình nào lần đầu tiên xuất hiện?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎINăm 1928, nhân vật hoạt hình nào lần đầu tiên xuất hiện?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Năm 1928, nhân vật hoạt hình nào lần đầu tiên xuất hiện?

Đáp án: Chuột Mickey

CHIA SẺ