Năm 1924, đại hội thể thao nào lần đầu tiên được tổ chức?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎINăm 1924, đại hội thể thao nào lần đầu tiên được tổ chức?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Năm 1924, đại hội thể thao nào lần đầu tiên được tổ chức?

Trả lời: Thế vận hội Olympic mùa đông

CHIA SẺ