Năm 1358, thầy Chu Văn An dâng thất trảm sớ lên vua nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬNăm 1358, thầy Chu Văn An dâng thất trảm sớ lên vua nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Năm 1358, thầy Chu Văn An dâng thất trảm sớ lên vua nào?

Trả lời: Trần Dụ Tông

CHIA SẺ