Michael Platini 3 lần đoạt giải quả bóng vàng Châu Âu khi đang chơi cho câu lạc bộ nào, vào các năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIMichael Platini 3 lần đoạt giải quả bóng vàng Châu Âu khi đang chơi cho câu lạc bộ nào, vào các năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Michael Platini 3 lần đoạt giải quả bóng vàng Châu Âu khi đang chơi cho câu lạc bộ nào, vào các năm nào?

Trả lời : 1983 – 1984 – 1985 với Juventus

CHIA SẺ