Mắc lưới phía sau khung thành được áp dụng năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIMắc lưới phía sau khung thành được áp dụng năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Mắc lưới phía sau khung thành được áp dụng năm nào?

Trả lời: Năm 1891: Mắc lưới phía sau khung thành.

CHIA SẺ