Mùa giải Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ khi đổi tên từ Hạng nhất Anh là năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIMùa giải Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ khi đổi tên từ Hạng nhất Anh là năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Mùa giải Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ khi đổi tên từ Hạng nhất Anh là năm nào?

Trả lời: 1992-93

CHIA SẺ