Luật việt vị chỉ xảy ra khi cầu thủ đang nhận bóng ở phía sân của đối phương áp dụng năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎILuật việt vị chỉ xảy ra khi cầu thủ đang nhận bóng ở phía sân của đối phương áp dụng năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Luật việt vị chỉ xảy ra khi cầu thủ đang nhận bóng ở phía sân của đối phương áp dụng năm nào?

Trả lời: Năm 1907: Việt vị chỉ xảy ra khi cầu thủ đang nhận bóng ở phía sân của đối phương.

CHIA SẺ