Luật thủ môn khi bắt penalty phải đứng trên vạch vôi khung thành áp dụng năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎILuật thủ môn khi bắt penalty phải đứng trên vạch vôi khung thành áp dụng năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Luật thủ môn khi bắt penalty phải đứng trên vạch vôi khung thành áp dụng năm nào?

Trả lời: Năm 1929: Thủ môn khi bắt penalty phải đứng trên vạch vôi khung thành

CHIA SẺ