Luật phạt việt vị nếu có ba cầu thủ của đối phương xuất hiện phía gần sát khung thành của đội nhà hơn so với anh này được bỏ vào năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎILuật phạt việt vị nếu có ba cầu thủ của đối phương xuất hiện phía gần sát khung thành của đội nhà hơn so với anh này được bỏ vào năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Luật phạt việt vị nếu có ba cầu thủ của đối phương xuất hiện phía gần sát khung thành của đội nhà hơn so với anh này được bỏ vào năm nào?

Trả lời: Năm 1886: Bỏ luật phạt việt vị nếu có ba cầu thủ của đối phương xuất hiện phía gần sát khung thành của đội nhà hơn so với anh này.

 

CHIA SẺ