Luật phạt Penalty chính thức được áp dụng năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎILuật phạt Penalty chính thức được áp dụng năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Luật phạt Penalty chính thức được áp dụng năm nào?

Trả lời: Năm 1892: Luật phạt Penalty chính thức được áp dụng

CHIA SẺ