Luật phạt góc ra đời lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá vào năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎILuật phạt góc ra đời lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá vào năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Luật phạt góc ra đời lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá vào năm nào?

Trả lời Năm 1872: Luật phạt góc ra đời lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá.

CHIA SẺ