Luật hàng rào chắn sút phạt đứng cách bóng 9m khi đá phạt trực tiếp hoặc đá phạt tự do áp dụng năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎILuật hàng rào chắn sút phạt đứng cách bóng 9m khi đá phạt trực tiếp hoặc đá phạt tự do áp dụng năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Luật hàng rào chắn sút phạt đứng cách bóng 9m khi đá phạt trực tiếp hoặc đá phạt tự do áp dụng năm nào?

Trả lời: Năm 1913: Hàng rào chắn sút phạt đứng cách bóng 9m khi đá phạt trực tiếp hoặc đá phạt tự do.

CHIA SẺ