Luật buộc thủ môn phải mặc trang phục khác màu so với đồng đội áp dụng năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎILuật buộc thủ môn phải mặc trang phục khác màu so với đồng đội áp dụng năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Luật buộc thủ môn phải mặc trang phục khác màu so với đồng đội áp dụng năm nào?

Trả lời: Năm 1909: Buộc thủ môn phải mặc trang phục khác màu so với đồng đội.

CHIA SẺ