Luật bỏ việt vị nếu trước cầu thủ tiền đạo là hai cầu thủ phòng ngự (kể cả thủ môn) áp dụng năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎILuật bỏ việt vị nếu trước cầu thủ tiền đạo là hai cầu thủ phòng ngự (kể cả thủ môn) áp dụng năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Luật bỏ việt vị nếu trước cầu thủ tiền đạo là hai cầu thủ phòng ngự (kể cả thủ môn) áp dụng năm nào?

Trả lời: Năm 1935: Bỏ việt vị nếu trước cầu thủ tiền đạo là hai cầu thủ phòng ngự (kể cả thủ môn).

CHIA SẺ