Loại vũ khí đánh xe tang của chiến sĩ quyết tử thủ đô trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬLoại vũ khí đánh xe tang của chiến sĩ quyết tử thủ đô trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Loại vũ khí đánh xe tang của chiến sĩ quyết tử thủ đô trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp?

Trả lời: Bom ba càng

CHIA SẺ