Lý Thái Tổ và Lê Thái Tổ lấy chung niên hiệu là?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬLý Thái Tổ và Lê Thái Tổ lấy chung niên hiệu là?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Lý Thái Tổ và Lê Thái Tổ lấy chung niên hiệu là?

Trả lời: Thuận Thiên

CHIA SẺ