Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên vào thời gian nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬLá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên vào thời gian nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên vào thời gian nào?

Trả lời: Trong khởi nghĩa Nam Kỳ, ngày 23-11-1940

CHIA SẺ