Làng Phù Đổng, quê hương của Thánh Gióng, người anh hùng có công chống giặc Ân xâm lược, theo truyền thuyết hiện vẫn còn nhiều dấu tích của vị Thánh bất tử này. Làng Phù Đổng thuộc quận huyện nào của thành phố Hà Nội

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬLàng Phù Đổng, quê hương của Thánh Gióng, người anh hùng có công chống giặc Ân xâm lược, theo truyền thuyết hiện vẫn còn nhiều dấu tích của vị Thánh bất tử này. Làng Phù Đổng thuộc quận huyện nào của thành phố Hà Nội
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Làng Phù Đổng, quê hương của Thánh Gióng, người anh hùng có công chống giặc Ân xâm lược, theo truyền thuyết hiện vẫn còn nhiều dấu tích của vị Thánh bất tử này. Làng Phù Đổng thuộc quận huyện nào của thành phố Hà Nội?

Trả lời: Huyện Gia Lâm

CHIA SẺ