Làm cách nào để sửa tệp MDB bị hỏng?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÔNG NGHỆLàm cách nào để sửa tệp MDB bị hỏng?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Làm cách nào để sửa tệp MDB bị hỏng?

Trả lời:

Tệp MDB là gì?

Tệp MDB là tệp cơ sở dữ liệu được tạo bởi Microsoft Access, một chương trình cơ sở dữ liệu quan hệ trên máy tính được sử dụng rộng rãi. Nó chứa cấu trúc cơ sở dữ liệu (bảng và trường) và các mục nhập cơ sở dữ liệu (hàng bảng). Các tệp MDB cũng có thể lưu trữ các biểu mẫu nhập dữ liệu, truy vấn, thủ tục được lưu trữ, báo cáo và cài đặt bảo mật cơ sở dữ liệu.

Cách mở .MDB file

Để mở file .MDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDB do người dùng đóng góp.

 • Kexi
 • mdb-export
 • mdb-export
 • MDBopener.com
 • Microsoft Access 2019
 • Viện SAS SAS
 • Viện SAS SAS
 • Freewind MDB Converter
 • Microsoft Visual Studio 2019
 • MDB Viewer Plus
 • Trình xem MDB

 

Chuyển đổi file .MDB

File .MDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

CHIA SẺ