Câu 108: Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 108: Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Cả ba biển.

Đáp án:2

CHIA SẺ