Câu 107: Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 107: Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Không biển nào.

Đáp án:2

CHIA SẺ