Câu 48: Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 48: Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 48: Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì?

1. Phải nhanh chống giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên trái để nhường đường.
2. Phải nhanh chống tăng tốc độ, tránh sát lề đường để nhường đường cho xe ưu tiên. Cấm các hành vi gây cản trở xe ưu tiên.
3. Phải nhanh chống giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

 

Đáp án: 3

CHIA SẺ