Khi Anh là quốc gia hùng mạnh nhất, người dân Anh có khoe khoang nhiều như người Mỹ bây giờ, và chính phủ Anh có tuyên bố họ là quốc gia vĩ đại nhất trên Trái đất như người Mỹ đã làm không?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIKhi Anh là quốc gia hùng mạnh nhất, người dân Anh có khoe khoang nhiều như người Mỹ bây giờ, và chính phủ Anh có tuyên bố họ là quốc gia vĩ đại nhất trên Trái đất như người Mỹ đã làm không?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Khi Anh là quốc gia hùng mạnh nhất, người dân Anh có khoe khoang nhiều như người Mỹ bây giờ, và chính phủ Anh có tuyên bố họ là quốc gia vĩ đại nhất trên Trái đất như người Mỹ đã làm không?

CHIA SẺ