Câu 101: Khai gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 101: Khai gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Khai gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

1. Không biển nào.
2. Biển 1 và 2.
3. Biển 2 và 3. 4- Cả ba biển.

Đáp án: 3

CHIA SẺ