Không được xê dịch vị trí sút phạt penalty – 11m trong khu vực 16m50 được áp dụng năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIKhông được xê dịch vị trí sút phạt penalty – 11m trong khu vực 16m50 được áp dụng năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Không được xê dịch vị trí sút phạt penalty – 11m trong khu vực 16m50 được áp dụng năm nào?

Trả lời: Năm 1903: Không được xê dịch vị trí sút phạt penalty – 11m trong khu vực 16m50 .

CHIA SẺ