Câu 3: Khái niệm “phần đường xe chạy” được hiểu như thế nào là đúng?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 3: Khái niệm “phần đường xe chạy” được hiểu như thế nào là đúng?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 3: Khái niệm “phần đường xe chạy” được hiểu như thế nào là đúng?

  1. Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại.
  2. Là phần đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại, dải đất dọc hai bên đường để đảm bảo an toàn giao thông.
  3. Là phần đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại, các công trình, thiết bị phụ trợ khác và dải đất dọc hai bên đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Đáp án  : 1

CHIA SẺ