Câu 13: Khái niệm “người điều khiển giao thông” được hiểu như thế nào là đúng?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 13: Khái niệm “người điều khiển giao thông” được hiểu như thế nào là đúng?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 13: Khái niệm “người điều khiển giao thông” được hiểu như thế nào là đúng?

1. Là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
2. Là người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt.
3. Là cảnh sát giao thông. 4- Tất cả các ý nêu trên.

Đáp án: 2, 3

CHIA SẺ