Câu 4: Khái niệm “làn đường” được hiểu như thế nào là đúng?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 4: Khái niệm “làn đường” được hiểu như thế nào là đúng?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 4:  Khái niệm “làn đường” được hiểu như thế nào là đúng?

1- Là một phần của đường được chia theo chiều ngang của đường, có bề rộng đủ cho xe đỗ an toàn.
2- Là một phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn.
3- Cả 02 ý trên.

Đáp án:  2

CHIA SẺ