Câu 6: Khái niệm “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 6: Khái niệm “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 6: Khái niệm “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?

1- Là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ.
2- Là bộ phận của đường để xác định ranh giới của đất dành cho người đi bộ theo chiều ngang của đường.
3- Là bộ phận của đường để ngăn cách không cho các loại xe vào những nơi không được phép.

Đáp án: 1

CHIA SẺ