Câu 5: Khái niệm “đường phố” được hiểu như thế nào là đúng?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 5: Khái niệm “đường phố” được hiểu như thế nào là đúng?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 5: Khái niệm “đường phố” được hiểu như thế nào là đúng?
1- Đường phố là đường đô thị, gồm lòng đường và hè phố.
2- Đường phố là đường bộ ngoài đô thị có lòng đường đủ rộng cho các phương tiện giao thông qua lại
3- Cả 02 ý nêu trên.

Đáp án:1

CHIA SẺ