Câu 1: Khái niệm “đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 1: Khái niệm “đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 1: Khái niệm “đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Đường bộ gồm:

  1. Đường bộ, cầu đường bộ.
  2. Hầm đường bộ, bến phà đường bộ.
  3. Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ và các công trình phụ trợ khác.

Đáp án:  1 và 2

CHIA SẺ