Kỳ vọng của bạn đối với công ty/công việc là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: VIỆC LÀMKỳ vọng của bạn đối với công ty/công việc là gì?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 12 tháng cách đây

Kỳ vọng của bạn đối với công ty/công việc là gì?

Cách xử lý: Hãy cho họ biết rằng bạn đang bước đầu làm quen với công việc, do vậy những kỳ vọng là những điều kiện làm việc tốt đẹp và khuyến khích sự phát triển đóng góp cho công ty. Bạn cũng có thể kỳ vọng vào những công việc khiến bạn phấn khích để thuyết phục nhà tuyển dụng.