Hai linh vật của Olympic Athens 2004 là hai nhân vật nào, biểu tượng của những gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIHai linh vật của Olympic Athens 2004 là hai nhân vật nào, biểu tượng của những gì?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Hai linh vật của Olympic Athens 2004 là hai nhân vật nào, biểu tượng của những gì?

Trả lời: Hai linh vật của Olympic Athens 2004 là Phevos và Athena, là biểu tượng của thần Athena (thần sáng suốt) và thần ánh sáng Apollo (Phevos)

CHIA SẺ