Hạt đậu mèo có phải là hạt đậu lào không?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIHạt đậu mèo có phải là hạt đậu lào không?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Xin bác bạn chỉ giúp hạt đậu mèo có phải là hạt đậu lào không? nếu là hai loại khác nhau thì nó khác nhau như thế nào?

CHIA SẺ
1 Trả lời
Best Answer
vietwiki.vn Nhân viên trả lời 2 năm cách đây

Hạt đậu lèo và hạt đậu lào là một bạn nhé, chỉ có khác là tên gọi của nó khác nhau theo từng vùng mà thôi
Đây là hình ảnh hạt đậu mèo