Hãy kể các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nước ta chống xâm lược phương Bắc?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬHãy kể các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nước ta chống xâm lược phương Bắc?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Hãy kể các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nước ta chống xâm lược phương Bắc?

Trả lời: Hai Bà Trưng (40), Bà Triệu (248), Lí Bí (542), Triệu Quang Phục (550), Mai Thúc Loan (722), Phùng Hưng (766-779).

CHIA SẺ