Hãng đồ thể thao thiết kế cho Messi một nhãn hiệu giày riêng?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIHãng đồ thể thao thiết kế cho Messi một nhãn hiệu giày riêng?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Hãng đồ thể thao thiết kế cho Messi một nhãn hiệu giày riêng?

Trả lời:  Adidas

CHIA SẺ