Câu 14: Hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 14: Hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 14: Hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?

1. Phá hoại đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, phá hoại đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, gương cầu, dải phân cách.
2. Phá hoại hệ thống thoát nước và các công trình, thiết bị khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Đáp án: 1, 2

CHIA SẺ