Câu 82: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 82: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

 

 

Đáp án: 1

CHIA SẺ