Câu 7: Dải phân cách trên đường bộ có những loại nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 7: Dải phân cách trên đường bộ có những loại nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 7: Dải phân cách trên đường bộ có những loại nào?

1. Loại cố định.
2. Loại di động.

Đáp án: 1, 2

CHIA SẺ