Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi kéo dài trong bao nhiêu năm?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬCuộc khởi nghĩa của Lê Lợi kéo dài trong bao nhiêu năm?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi kéo dài trong bao nhiêu năm?

Trả lời: 10 năm

CHIA SẺ