Con trai và con gái của vua Hùng và vua Thục được gọi là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬCon trai và con gái của vua Hùng và vua Thục được gọi là gì?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Con trai và con gái của vua Hùng và vua Thục được gọi là gì?

Trả lời: Con trai là Quan Lang. Con gái là Mỵ Nương.

CHIA SẺ